Events in Irish, English and Bi-lingual

Hero’s Journey with Development Perspectives

4-6 April

http://www.gyreum.com/herosjourney

___________________________________________________

Fraoch Spring Weekend Yoga Retreat

11-13 April, 2014

https://www.facebook.com/events/193105100831685/?fref=ts

___________________________________________________

DIY – Build Your Own Eco Building for €5 grand

12-15 June 2014  Course from €30 per day. In Irish and English.

http://www.gyreum.com/sheltermaker

—————————————————————————————

Imeachtaí 2014/ Events & Workshops in Irish & bilingual.

Please contact to check out language level for each event: info@gyreum.com

28 Feabhra – 2 Márta, Éici-cheardlann le Marcus McCabe, ag tógáil cnáib.

14 – 17 Márta, Cúlráid Fraoch Yoga, aosghrúpaí difriúla, aireachas agus síocháin le cuid bheag as Gaeilge.

18 Márta, teacht isteach an chéad ghrúpa de na hintéirnigh as an Aontas Eorpach, ag cur tús leis na himeachtaí a bheas ar siúil le linn seachtaine (ó Luan go hAoine).

22 – 23 Márta, Ceardlann a dhírítear ar Ghiolcarnach – á thógáil, á choinneáil agus á chóiriú le hEoin O’Craobhán.

11 – 13 Aibreán, Ceardlann a dhírítear ar chanú a dhéanamh as coill bheithe le John McGeady.

18 – 21 Aibreán, Spraoi na Cásca a chuimseoidh spórt eachtraíochta, seaschéaslóireacht le PerfectDaySurfSchool (meantóir le Gaeilge), cadhcáil le Paddle Monkey Kayaking ar Loch Arbhach agus Loch Gile le Diarmuid McConville agus cnocadóireacht le Seosamh Mac Muirí a bheas ag insint scéalta seandálaíochta.

2 – 5 Bealtaine, Deireadh Seachtaine Feamainne ar ghnéithe éagsúla d’úsáid feamainne: sa chistin, sa gharraí, san fholcadán le haoi speisialta Pranny Rhattigan.

23 – 25 Bealtaine, Ceardlann Foráiste le Hiúdaí Croker, ag foghlaim faoi modhanna foráiste agus ag baint úsáid as an sábháil sa chistin, foghlaimeoirí bunleibhéil, dírithe ar mhuintir na háite.

30 Bealtaine – 2 Meitheamh, Umha Aois, ag forbairt a gceirde: teilgean cré-umha, teicnící múnlaí cloiche agus múnlaí cré. Le linn na ceardlainne seachtaine seo, crutheofar clog as cré-umha agus cuirfear na modhanna éagsúla i láthair do na rannpháirtithe. Beidh seans ag na rannpháirtithe agus na hintéirnigh a bheidh ag fanacht linn ag an am próiseas oibrithe a choimheád agus páirt ghníomhach a ghlacadh ann.

12-15 Meitheamh, Féile Thógáil Foscaidh, ag tógáil foscaidh agus ag foghlaim bhunús na Gaeilge idir an dá linn. Cé go bhfuil an cheardlann seo dírithe go príomha ar na scileanna tógála a fhorbairt, táimid ag iarraidh comhrá as Gaeilge a thabhairt isteach mar chuid den chúrsa trí chaint neamhfhoirmiúil le Peter Cowman agus Diarmuid McConville a bheas mar theagascóir na Gaeilge.

27 – 29 Meitheamh, Deireadh Seachtaine leis an ngrúpa Scríbhneoireacht, ag plé na modhanna scríbhneoireachta nua-aimseartha agus ag cur iad i gcomparáid leis na seanmhodhanna scríbhneoireachta go traidisiúnta.

4 – 6 Iúil, Oilithreacht an Chapaill, mar chuid de Bhliain an Chapaill dar leis an Stoidiaca, táimid ag eagrú ceardlann faoi sheanchas na gcapall in Éirinn agus sheanscéalaí ag comhoibriú leis na gnólachtaí áitiúla agus le hAne Loughnane mar cheannaire.

14 – 20 Iúil, Turais Siúil, Conair an Oilithrigh, taisteal ar feadh 250 ciliméadar tríd na láithreacha naofa is cáiliúla in Iarthuaisceart na hÉireann

21 – 25 Iúil, Ceardlann Ghrianphainéil, ag tógáil, ag cóinneáil agus ag cóiriú grianphainéal. Tá sé dírithe go príomha ar na grúpaí a bhfuil grianphainéal de dhíth orthu agus a mbeidh in ann grianphainéal a thógáil le linn an chúrsa, .i. club CLG nó tuismitheoirí as Gaelscoileanna

1 – 4 Lúnasa, Lá Saoire Bainc i gcomhar le Feis Cheoil Traidisiúnta James Morrisson i mBaile Idir dhá Abhainn, amhráin tíre as Sligeach, Laoitrim agus Ros Comáin, nó damhsa sean-nós.

10 – 17 Lúnasa, Ionad imeachtaí agus lóistín mar chuid de Fhleadh Cheoil na hÉireann 2014 i gCathair Shligigh, beidh muid ag eagrú seisiúin cheoil thraidisiúnta agus ceolchoirm a chuimseoidh cantairí agus ceoltóirí a úsáideann spúnóga mar a n-uirlis cheoil.

5 – 7 Meán Fómhair, Éici-cheardlann le hEoin O’Craobhán, ag ullmhú gairdín saileach, foghlaimeoirí bunleibhéil, dírithe ar mhuintir na háite.

15 – 20 Meán Fómhair, ceardlann a dhírítear ar Thuirbín Gaoithe i gcomhar leis na hintéirnigh as an Aontas Eorpach – á thógáil, á choinneáil agus á chóiriú. Tá sé dírithe go príomha ar na grúpaí a bhfuil tuirbín gaoithe de dhíth orthu agus a mbeidh in ann tuirbín gaoithe a thógáil le linn an chúrsa, .i. club CLG nó tuismitheoirí as Gaelscoileanna.

22 – 25 Meán Fómhair, Ceardlann chruthaitheach chun smaointe a fhorbairt do cheoldráma a cheangloidh muintir Ghaeilge na hÉireann agus muintir Ghaeilge na hAlban i gcomhar le cumadóir cáiliúil – Siobhán Cleary, ag plé ceangal idir pearsa Airt, Colm Cille agus Aodh MacGabhran mar chuid den ullmhúchán d’iarratas a chur isteach ar son mhaoiniú Colmcille i 2015.

27 29 Meán Fómhair, Theosony, Nóirín Ní Riain, ag fiosrú shean-chantaireacht an liotúirge as Gaeilge agus i Laidin (foghlaim agus canadh).

Trí deireadh seachtaine i nDeireadh Fómhair agus ceann amháin i Samhain (3 -5 Deireadh Fómhair, 10 – 12 Deireadh Fómhair, 17 – 19 Deireadh Fómhair agus 31 Deireadh Fómhair – 2 Samhain) , grúpa as Ollscoil an Iarthuaiscirt, Boston, mar chuid de mhodúl a gcuid staidéir (‘Ag labhairt as Gaeilge: Irish Language Preservation Efforts’, féach: www.fie.org.uk) – gníomhaíochtaí le hEmer Ní Chlochartaigh, Seosamh Mac Muirí agus Hiúdaí Croker.

24 – 27 Deireadh Fómhair, Na Draoithe, Emer Ní Chlochartaigh, an réaltach agus an stair – réimhléiriú.

I rith na seachtaine i nDeireadh Fómhair agus i Samhain, Áit Cónaithe d’Ealaíontóirí

Mar chuid d’Áit Cónaithe d’Ealaíontóirí i Samhain, beidh muid ag iarraidh na healaíontóirí a mhealladh chun an Gyréum agus an comhoibriú a spreagadh idir na healaíontóirí agus na pairtithe sna ceardlanna i rith Mhí na Samhna.

8 – 10 Samhain, Bailitheoirí Focal, an chéad chruinniú eile a eagrú do fhoclóirithe imeallacha agus príomhoushrutha mar fhorbairt ar an imeacht a tharla ag Oireachtas na Gaeilge 2013, seans chun athrú sa réimse foclóireolaíochta a phlé

22 – 24 Samhain, Peannairí, peannaireacht as Gaeilge, táimid ag pleanáil tionscadal nua a chur chun cinn i gcomhoibriú le grúpa na bpeannairí, .i. Annála a chumadh a bheas á bhforbairt le linn ceardlann chruthaitheach. Tá súil againn go mbeidh muid in ann tús a chur leis an tionscadal seo i mbliana agus a choinneáil ar dhul go leanúnach. Spreag annála áitiúla muid lena dhéanamh: Leabhar Buidhe Leacáin, Leabhar Bhaile an Mhóta agus Annála na gCeithre Máistrí.

24 – 28 Samhain, Áit Cónaithe d’Ealaíontóirí, Kíla

15 – 21 Nollaig, Ceardlann Chlár Faisnéise: ‘Purgadóir: finscéal nó fíorscéal?’ i gcomhar le baill as Studio North West agus le Media Antenna na Gaillimhe a bheidh a fhógairt. Beidh muid ag comhoibriú le mic léinn Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Gaillimh as Gaoth Dobhair ar fhobairt an scéil agus ar léiriú an scéil. An Chéad Chuid – ag foghlaim faoi ghnéithe éagsúla an chláir chruthaithigh fhaisnéise agus faoi chéimeanna an phróisis léiriúcháin.

21 – 23 Nollaig, Feis an Ghrianstad, le Seosamh Mac Muirí agus Emer Ní Chlochartaigh, ag ceiliúradh ghrianstad deireanach an gheimhridh, imeacht bliantúil